Högkvalitativa produkter kan köpas.
Du är här: Hem » Nyheter » Tillämpning av destillationssystem i industrin

Tillämpning av destillationssystem i industrin

Visningar:11     Författare:site Editor     Publicera Tid: 2021-12-16      Ursprung:Webbplats

Destillation har många användningsområden inom industrin, inklusive oljeraffinering, vattenrening och tillverkning av alkoholhaltiga drycker. Destillation är en fysisk process som använder värme och andra metoder för att extrahera de rena kemikalierna som behövs från den ursprungliga källan. Det kräver inte en kemisk process; Det skiljer sig men ändrar inte komponenterna. Många företag, stora och små, är beroende av destillation. Vi tillhandahåller destillationsutrustningstjänster för olika bearbetningsindustrier.

Destillation är en nyckelkomponent av lönsamheten hos någon bearbetningsanläggning. Eftersom nästan varje operation innehåller någon form av destillationsutrustning eller fraktioneringstorn, beror framgångsrika resultat på utmärkt destillationsövervakning och felsökning. Även om kvaliteten är viktig, ignorerar inte många företag eller försummar destillation. På lång sikt kan detta beteende vara dyrt.

För att separera komponenterna baserade på sina kokpunkter utförs en destillationsmetod. Kemikalier med variabla kokpunkter, såsom bensin, diesel och jetbränsle, koka vid olika temperaturer. En destillationskolonn används för att separera de blandade ingångsströmmarna i sina egna unika produkter.

När det gäller torndesign, kontroll och drift, tar avancerad teknik över. När det gäller att förbättra tornets effektivitet och kapacitet levererar Internt Tower Innovation bättre resultat än någonsin tidigare. Alla dessa framsteg verkar minska felhastigheten för destillationskolonnen. Tower Failure-hastigheten ökar dock och fortsätter att öka.

225

Destillationstyp

Hundratals år av kemisk forskning har producerat en mängd olika destillationsmetoder. Var och en har fördelar när det gäller effektivitet eller ett specialiserat handlingssätt som är anpassat till vissa kemikalier. Följande exempel illustrerar några destillationsförfaranden.

Använd grundläggande destillationsutrustning för att separera olika vätskor genom kokpunktstemperatur. Denna process är endast effektiv när de två ämnena hos kokpunktstemperaturerna är signifikant olika; Annars kommer separering av dem att kräva olika metoder.

När kokpunkterna i de två vätskorna är nära kan fraktionerad destillation separera dem bättre än vanlig destillation. Utrustningen är liknande, men ångan passerar genom ett fraktioneringstorn, som har ett stort ytområde material som hjälper kondens.

Kokpunkten för de flesta vätskor minskar när trycket minskar. Vid nära noll tryck, uppträder vakuumdestillation; vätskan kokar under normal temperatur. Detta förbättrar effektiviteten i destillationsprocessen; mindre värmeorgan mindre energianvändning. Vakuumdestillation kan förhindra hög temperatur nedbrytning av värmekänsliga vätskor och därigenom förbättra bearbetningseffektiviteten.

Frystorkning är en process som liknar vakuumdestillation. Efter upplösning av materialet i vatten eller andra lösningsmedel, frysa den. Utan att värma eller smältning av is, vakuum omvandlar det till ånga, som lämnar ett fast torrt material. Mikroorganismer och andra biologiska material används i beredning och förpackning av livsmedel.

201


Större skala destillationsutrustning

Enkel destillation inte kräver en hel del utrustning; det kan göras på ett bord eller hem kök. Det är lika effektiv i stora oljeraffinaderier som lagerstora mikro bryggerier. Eftersom moderna elektroniska styrenheter är så små kan mindre inställningar har många av komplexiteten i större inställningar. Produktionskostnader och produktion är de viktigaste skillnaderna mellan stora företag och små företag.


Bränslen härledda från petrokemikalier och relaterade produkter

Tillverkningen av bensin, diesel och andra bränslen och kemikalier är den huvudsakliga industriella användningen av destillering, med årliga kostnader bearbetning av upp till flera miljarder dollar. Förfarandet innebär att skicka råolja (en blandning av många olika föreningar) till en ände av raffinaderiet. Lättare komponenter såsom fotogen, bensin, och smörjolja avlägsnas vid varje destillationssteg och lämnar efter tyngre föreningar, såsom tjära.


Tillverkning av metanol och andra biobränslen

Produktionen av biobränslen och produktion av bensin och diesel från råolja kräver destillation. I detta fall, används värme för att frisätta metanol från majs och andra organiska föreningar. Till skillnad från petroleumraffinering, som startar från vätskor, biobränslen börja från organiska fasta ämnen, som inkluderar vatten, socker, och andra substanser. Andra processer i denna process kemiskt framställa den lämpliga bränslevätskan, vilken avlägsnas och renas genom destillation.


Pharmaceutical och destillering tillverkning

Kemisk renhet är avgörande för läkemedelstillverkning. Å andra sidan, läkemedelsföretag behöver högkvalitativa produkter som kan massproduceras. Destillation är en metod som tillåter läkemedelsföretagen att producera stora kvantiteter av erforderliga ingredienserna under bibehållande strikt renhet och likformighet.


Eteriska oljor och dofter

Vakuumdestillation kan användas för att extrahera kryddor från växter och andra biologiska material. Eftersom dessa föreningar är ömtåliga och kan brytas ned vid höga temperaturer, är vakuumdestillation en utmärkt metod för att extrahera dem från naturliga källor. Doft oljor kan hittas i tvål, luftrenare och andra personliga hygienprodukter.


Whisky och andra alkoholhaltiga drycker

Etanol, som vanligtvis kallas etanol, är ett nyckelelement av vodka, bourbon och andra alkoholhaltiga drycker; Ytterligare ingredienser hjälper färg och smak. Vatten, jäst och potatis, korn eller bär blandas i en klassisk bryggningsprocess. Destillation uppstår sent i processen, vilket ökar alkoholhalten och ändrar smaken av drycken.

193

2000L Whisky Vodka Alkohol Koppar Destillationsutrustning


Kontakta oss

Den särskilda uppmärksamhet vi ger i den slutliga kvalitetsinspektionen av varje arbete är också en garanti för oöverträffad tillförlitlighet och robusthet. Om du har några behov eller frågor, vänligen kontakta oss.

Kontakta Kate och min email:kate@degonget.com


Var uppmärksam på oss
Facebook
Twitter
Google
Linkedin
Instagram
DEGONG DTR
Brewery - Kemikalier - Choklad - Kosmetika - Apotek - Industri - Jordbruk - Mat - Mjölk
  • Whatsapp
    Fax: +86 186 1518 5568
  • E-post
    info@degonget.com
  • Telefon
    Tollfri: +86 531 58780867