Högkvalitativa produkter kan köpas.
Du är här: Hem » Nyheter » Federala och statliga destillationslagar

Federala och statliga destillationslagar

Visningar:2     Författare:site Editor     Publicera Tid: 2022-02-23      Ursprung:Webbplats

Kan en fortfarande vara lagligt ägd enligt federal lag?

Enligt federala regler är stillbilder av någon storlek juridiska att äga om de inte används, inte heller avsedda att användas för att producera alkohol. Med andra ord, om en fortfarande bara används för att destillera, filtrera eller rena vatten eller göra något som eteriska oljor, och dessa åtgärder inte involverar destillationen av alkohol, är en fortfarande av någon storlek juridisk att äga.


För att vara fullständigt kompatibel med lagar som rör manövrerar en fortfarande för produktion av förbrukningsbar alkohol, skulle man behöva ett federalt destillerat sprittillstånd. Destillationsutrustning kan också användas lagligen för att producera bränslealkohol om ägaren har ett federalt bränslealkoholtillstånd.


Kan en fortfarande vara lagligt ägd enligt statliga lagar?

Förutom federala regler och föreskrifter finns det också statliga lagar. Statliga föreskrifter om destillering och destilleringsutrustning varierar tillstånd till staten och det finns ingen \"allmän regel \" för hur stater behandlar destillation eller destilleringsutrustning som kan användas för alkoholproduktion. Vi har inte sammanställt detaljerad information om statliga destillationslagar. Vänligen sök i stadgarna i det specifika tillståndet som du bor i för att avgöra huruvida det är lagligt att äga och driva destillationsutrustning och huruvida det inte heller kräver ett tillstånd. Om du har frågor, kontakta en advokat som är licensierad för att utöva lag i din jurisdiktion.


Dessutom är alla statliga stadgar och förordningar föremål för befintlig federal lag. Vissa stater gör uttryckligen sin licensprocess som är föremål för den sökande som har erhållit nödvändiga federala tillstånd eller licenser och föremål för federala rapporteringskrav och andra stater inte. Ett sådant federalt krav, om de gäller för situationen, fortfarande skulle vara i kraft oavsett om den individuella statslagen hänvisade till dem.


När är det fortfarande olagligt att ha?

Det är olagligt för individer att producera alkohol för konsumtion utan lämpliga tillstånd. Det enda federala tillståndet som möjliggör produktion av destillerade sprit för konsumtion är en kommersiell federal destillerad spritväxt (DSP) tillstånd. Federal lag ger inga undantag för produktion av destillerade sprit för personlig eller familjeanvändning.


Dessutom, som nämnts ovan, gäller statliga lagar för ägande och drift av destillationsutrustning. Regler om destillation varierar från stat till stat, men totalt sett är produktionen av destillerad alkohol för konsumtion eller för bränsle inte tillåtet förutom regler, regler och tillstånd. Var noga med att granska dina statens lagar för regler om ägande och drift av destillationsutrustning innan du köper delar från oss och tillverkar fortfarande. Om du har frågor, kontakta en advokat som är licensierad för att utöva lag i din jurisdiktion.


varning

Informationen, som finns på denna webbplats, samlades genom online-forskning. Det bör noteras att stadgar kan ändras, ändras eller till och med upphävas, när som helst och det finns ofta en betydande dröjsmål innan ändringarna och ändringarna visas online. Dessutom kan många av licens- och tillståndsavgifterna, som anges ovan, bli föremål för byte av licensbyrån eller byrån, och de uppdaterade avgiftsändringarna kan också ta betydande tid att publiceras online. När man ansöker om särskild statlig licens eller tillstånd, eller vid betalning av tillståndslicens eller tillståndsavgift, eller vid förlitning av annan information som finns här, föreslås en detaljerad kontroll av statens register för uppdaterad information (se nedan).


Den insamlade informationen riktas främst mot lagligheten av stillbilder och destilleriutrustning och tillgången på licenser eller tillstånd för deras användning, och ingen detaljerad forskning gjordes, eller referenser ges, om andra krav som en stat kan göra efter en licens eller tillstånd utfärdas, såsom årsrapport, skattebetalningar, obligationer eller licensförnyelser, tidsfrister, inspektioner etc. vid ansökan om särskild statlig licens eller tillstånd eller när det gäller en statlig licensiering eller tillståndsavgift, eller vid förlitning av annan information I häri föreslås en detaljerad kontroll av statens poster för uppdaterad information.


402

Koppardestillationsutrustning


Ovanstående information, data och referenser tillhandahålls endast för informationsändamål och bör inte åberopas av någon person eller enighet som en rättslig grund för eventuella åtgärder eller beslut. Ingen av de uppgifter som lämnats ovan är avsedd att tillhandahålla specifik juridisk rådgivning till någon person eller enhet som är bosatt i någon viss stat. Någon som vill få eller ansöka om någon av ovanstående tillstånd eller tillåter, eller att äga, ha, köpa eller bygga stillbilder eller annan vinframställning, ska tillåta eller ha, inneha, köpa eller konstruera innan de erhåller eller ansöka om sådant tillstånd Distiller eller annan bryggningsutrustning, få tjänster av en advokat som ligger i staten och har haft advokatsökningstillstånd för de senaste och nuvarande lagstadgade befogenheter, befintliga skatte- och licensbestämmelser och annan information.Var uppmärksam på oss
Facebook
Twitter
Google
Linkedin
Instagram
DEGONG DTR
Brewery - Kemikalier - Choklad - Kosmetika - Apotek - Industri - Jordbruk - Mat - Mjölk
  • Whatsapp
    Fax: +86 186 1518 5568
  • E-post
    info@degonget.com
  • Telefon
    Tollfri: +86 531 58780867