Högkvalitativa produkter kan köpas.
Du är här: Hem » Nyheter » Användning av destillationssystem i industrin

Användning av destillationssystem i industrin

Visningar:1     Författare:site Editor     Publicera Tid: 2022-01-21      Ursprung:Webbplats

Destillation används i industrin för olika ändamål, inklusive oljeraffinering, vattenrening och skapandet av alkoholhaltiga drycker. Destillation är en fysisk process som använder värme och andra metoder för att extrahera önskvärda rena kemikalier från en originalkälla. Det medför inte kemiska processer på egen hand; Den skiljer men ändrar inte komponenter. Många företag, både stora och små, lita på destillation. Vi levererar destillationsutrustningstjänster för olika bearbetningsindustrier.


Destillation är en nyckelkomponent i alla processansöknings lönsamhet. Eftersom nästan varje operation innehåller någon form av destillationsutrustning eller fraktioneringskolumner är framgångsrika resultat beroende av utmärkt destillationsövervakning och felsökning. Trots kvalitetens betydelse har många företag försummat eller förbises destillation. På lång sikt kan detta beteende vara ganska dyrt.


För att separera komponenter beroende på deras kokpunkter utförs destillationsmetoden. Kemikalier med variabla kokpunkter, såsom bensin, diesel och jetbränsle, koka vid olika temperaturer. Att separera blandade ingångsströmmar i sina egna unika produkter görs med hjälp av destillationskolumner.


I design, kontroll och drift av torn tar avancerad teknik över. Inre Tower Innovation levererar större resultat än någonsin tidigare när det gäller att öka tornets effektivitet och kapacitet. Alla dessa framsteg verkar sänka misslyckningsgraden för destillationstorn. Men tornfelet ökar och kommer att fortsätta att göra det.


Destillationstyper

Hundratals år av kemisk studie har resulterat i en mängd olika destillationsmetoder. Var och en har fördelar när det gäller effektivitet eller ett specialiserat handlingssätt som anpassas till vissa kemikalier. Några destillationsförfaranden illustreras i följande fall.


Olika vätskor separeras genom kokpunktstemperaturer med användning av grundläggande destillationsutrustning. Denna procedur fungerar endast om de två ämnenas kokande temperaturer är tydligt olika; Annars skulle separera dem kräva ett annat tillvägagångssätt.


När kokpunkterna i två vätskor är nära, fungerar fraktionerad destillation bättre än vanlig destillation för att separera dem. Utrustningen är liknande, men ångorna reser genom en fraktionerad destillationskolonn, som har ett stort ytområde som hjälper kondensation.


Kokpunkten för de flesta vätskor faller när trycket reduceras. Vid nära nolltryck uppstår vakuumdestillation; Vätskor koka vid lägre än normala temperaturer. Detta ökar destillationsprocessens effektivitet; Mindre värme betyder mindre energianvändning. Vakuumdestillation förhindrar höga temperaturer från att bryta ner värmekänsliga vätskor, vilket möjliggör effektivare bearbetning.


Frystorkning är en process som liknar vakuumdestillation. Efter upplösning av ett material i vatten eller ett annat lösningsmedel fryses det. Utan upphettning eller smältning av isen omvandlar ett vakuum det till ånga och lämnar ett fast torrt material bakom. Mikrober och andra biologiska material används i matberedning och förpackning.


Destillationsutrustning i större skala

Enkel destillation behöver inte mycket utrustning; Det kan göras på en bordplatta eller i ett hemkök. Det är lika effektivt i enorma, stora oljeraffinaderier som det är i Warehouse-sized Micro Breweries. Mindre inställningar kan ha mycket av den stora av större på grund av små samtida elektroniska styrenheter. Kostnaden och volymen av produktionen är de primära skillnaderna mellan stora och små företag.

203


Bränslen härrörande från petrokemikalier och relaterade produkter

Tillverkningen av bensin, diesel och andra bränslen och kemikalier är en stor industriell användning av destillation, med årliga bearbetningskostnader i miljarder dollar. Förfarandet innefattar matning av råolja, vilket är en blandning av många olika föreningar, i ena änden av ett raffinaderi. Lättare komponenter som kerosen, bensin och smörjolja avlägsnas i varje destillationsfas, vilket lämnar tyngre föreningar som tjära.


Metanol och andra biobränslen produceras

Destillation krävs för tillverkning av biobränslen, såväl som för tillverkning av bensin och diesel från råolja. Värme används för att frigöra metanol från majs och andra organiska föreningar i detta scenario. Till skillnad från petroleumraffinering, som börjar med en vätska, börjar biobränslen med organiska fasta ämnen, som inkluderar vatten, sockerarter och andra saker. Andra processer i processen skapar kemiskt de lämpliga bränslevätskorna, vilken destillation avlägsnas och renar.


Tillverkning av läkemedel och destillation

Kemisk renhet är kritisk vid tillverkning av läkemedel. Läkemedelsföretag kräver å andra sidan högkvalitativa varor som kan massproduceras i stora mängder. Destillation är en metod som tillåter farmaceutiska företag att behålla strikt renhet och likformighet samtidigt som de producerar stora mängder av de nödvändiga ingredienserna.


Eteriska oljor och dofter

Extrahering av parfymer från växter och andra biologiska material kan göras med användning av vakuumdestillation. Eftersom dessa föreningar är känsliga och kan nedbrytas vid höga temperaturer är vakuumdestillation en utmärkt metod för att extrahera dem från naturliga källor. Doftande oljor finns i tvål, luftfräschare och andra personliga vårdposter.


Whisky och andra alkoholhaltiga drycker

Etanol, ofta känd som etylalkohol, är ett nyckelelement i vodka, bourbon och andra alkoholhaltiga drycker; Ytterligare ingredienser bidrar med färg och smak. Vatten, jäst och potatis, korn eller bär kombineras i ett klassiskt bryggningsförfarande. Destillation sker senare i processen, vilket ökar alkoholhalten och modifierar dryckens smak.

53Var uppmärksam på oss
Facebook
Twitter
Google
Linkedin
Instagram
DEGONG DTR
Brewery - Kemikalier - Choklad - Kosmetika - Apotek - Industri - Jordbruk - Mat - Mjölk
  • Whatsapp
    Fax: +86 186 1518 5568
  • E-post
    info@degonget.com
  • Telefon
    Tollfri: +86 531 58780867